AED-Alert®


Hoe werkt AED-Alert®
AED-Alert® bevat de adres gegevens van vrijwillige (burger) hulpverleners. Deze vrijwilligers hebben zich laten registreren en zijn bekwaam om de reanimatie te kunnen uitvoeren en een AED te bedienen. De adressen van geregistreerde en beschikbare AED’s staan in AED-Alert vermeld. De Meldkamer Ambulancezorg stuurt de adresgegevens van een slachtoffer naar AED-Alert. AED-Alert zoekt de dichtstbijzijnde geregistreerde hulpverleners en stuurt deze personen een SMS bericht met een opdracht, ga naar…, het adres waar ze naar toe moeten en de datum en tijd van de oproep. Is er geen AED beschikbare dan ontvangen de vrijwilligers allemaal dezelfde boodschap “ga naar het volgende adres en start reanimatie”. Is er een AED beschikbaar dan wordt er een onderscheid gemaakt tussen reanimator en defibrillator. Reanimators ontvangen de boodschap “ga nar het volgende adres en start met de reanimatie” Defibrillatoren ontvangen de boodschap “ga naar de AED op het volgende adres en ga vervolgens naar het slachtoffer op het volgende adres”. In AED-Alert worden alle publiek toegankelijke AED’s geregistreerd. Het systeem is merkonafhankelijk.