Nieuws

13/11 :  Defibrillator voor Reanimatienetwerk

   Het Reanimatienetwerk Eys, dat afgelopen zomer is opgericht, neemt op 11 december de eerste defibrillator in ontvangst. Het apparaat hangt bij de basisschool Klavertje Vier.
Het netwerk in Eys telt inmiddels zo'n vijftig vrijwilligers.

29/10 :  VERSLAG: Infoavond 25-10-2010

   Maandag 25 oktober heeft de Stichting Reanimatienetwerk Eys een informatieavond gehouden voor de inwoners van Eys en overige geïnteresseerden. De aanwezigen, die buiten verwachting met velen aanwezig waren, hebben informatie ontvangen over het, hoe, wat en waarom van een reanimatienetwerk binnen de dorpskern.

De avond werd geopend met het voorstellen van het bestuur. Daarna werd in het kort aangegeven waarom wij als stichting het belangrijk vinden dat binnen de dorpskern een netwerk van vrijwilligers wordt opgericht. Wanneer er binnen 6 minuten gereanimeerd kan worden, zijn de overlevingskansen wel 60% tot 70%!

Jociene Rose heeft als reanimatie-instructrice tijdens de presentatie gesproken over de invulling van een opleiding voor “ongeschoolde” vrijwilligers. Theo Heuts heeft, als oprichter van het reanimatienetwerk in Simpelveld, uitleg gegeven over de werkwijze binnen hun stichting. Beiden willen we bij dezen danken voor hun bijdrage.
Tijdens de informatieavond kon worden medegedeeld dat de eerste AED, naar verwachting, 11 december feestelijk onthuld zal worden bij Basisschool “Klavertje vier”. Verdere informatie zal te zijner tijd via de lokale media en op deze website verstrekt worden.

Uit de reacties die het bestuur tijdens en na de infoavond heeft ontvangen, mogen we concluderen dat de avond als zeer positief is ervaren. Er waren dan ook meerdere aanwezigen die zich hebben aangemeld als vrijwilliger.

Bij deze willen wij dan ook als bestuur alle aanwezigen en vrijwilligers hartelijk  danken voor hun getoonde interesse.
Indien er naar aanleiding van de informatieavond nog vragen zijn, wilt u meer weten over het reanimatienetwerk of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, neem dan contact op met een van de bestuursleden via de contact pagina op onze website.

Tom van Loo
(voorzitter)
dia_infoavond.jpg

Eric Pasmans  Activiteiten      printervriendelijk  genereer een pdf van dit bericht 

10/10 :  Goed Initiatief

   Een aantal ondernemers in Eys stonden op het punt om, na het behalen van de BHV diploma's, een AED aan te schaffen; deze zijn echter erg duur om op één locatie te plaatsen. De stichting Reanimatienetwerk Eys heeft met de gemeente een overleg gevoerd en is voornemens om op strategische plekken in het dorp een of meerdere apparaten te plaatsen.

Binnen een cirkel van 500 meter moet er een apparaat aanwezig zijn wil je binnen 6 minuten ook daadwerkelijk "gewapend" ter plekke zijn; dat is het uitgangspunt!

De stichting heeft tot nu toe 3 apparaten gepland en de gemeente heeft de helpende hand toegestoken dmv een subsidie. De gemeente juicht het initiatief toe en hoopt dat de kernen dit als voorbeeld zullen nemen. Uiteraard is het moeilijk om per apparaat minimaal twintig vrijwilligers ter beschikking te hebben die onmiddellijk bereikbaar en vervolgens eventueel beschikbaar zijn. Die twintig zijn dus nodig om per saldo op het moment suprême over een of twee personen te kunnen beschikken.

De ondernemers wordt gevraagd om een jaarlijkse of eenmalige bijdrage te leveren om dit initiatief te kunnen laten slagen.
Op maandag 25 oktober a.s. is er een bijeenkomst in café 't Trepke om 19.30 waar een en ander verteld zal worden over ontstaan, plan van aanpak en vervolgplannen in deze. In de tussentijd is er wel al een AED aangeschaft door fysiopraktijk Eys en deze is beschikbaar op kantoortijden.
Wordt vervolgd!!

04/10 :  Infoavond ReanimatieNetwerk Eys

   Op maandag 25 oktober 2010 wordt er een informatieavond over het reanimatienetwerk in Eys georganiseerd.
Op deze avond wordt er meer informatie gegeven over wat een reanimatienetwerk is, of iedereen zich zomaar kan aanmelden, wat er van je verwacht wordt als vrijwilliger en of er verplichtingen zijn.

Wanneer u interesse heeft om vrijwilliger te worden, of u wilt de stichting op een andere wijze steunen, neem dan alvast contact op met één van de bestuursleden:

Tom van Loo, Vinkstraat 6 Eys, telnr. 06-46757157
Hub Scheepers, Nachtegaalstraat 8, telnr. 06-29040870
Carmen Temme, Wezelderweg 10, telnr. 06-23164541
Serena Boosten, Taan-Del 27, telnr. 06-39758791

Wanneer? Maandag 25 oktober 2010
Hoe laat? 19.30 uur
Waar? café ‘t trepke

23/09 :  Vierduizend euro voor vier defibrillators

   In Eys en Wittem komen vier defibrillators te hangen. De gemeente heeft 4.000 euro, de helft van de aanschafprijs, beschikbaar gesteld aan de Stichting Reanimatienetwerk Eys. Drie apparaten komen in Eys zelf en eentje komt er in het Klooster in Wittem te hangen.

18/08 :  Burgers zetten in Eys levensreddend netwerk op

   Tom van Loo uit Eys is een tevreden man. Zijn oproep om Eys uit het isolement te halen als het gaat om hulpverlening bij hartproblemen heeft overal in het dor respons opgeleverd. Van Loo wil in Eys een snelle reanimatiehulpverlening met een mobiel defibrillatornetwerk (AED) mogelijk maken.
Samen met Hub Scheepers, Serena Boosten en Carmen Temme gaan van Loo nu het eerste bestuur voor een stichting-in-oprichting vormen om dit pilotproject nog voor het einde van het jaar definitief te lanceren. Een tweede huis-aan-huis flyer in 650-voud leverde toezeggingen van ondernemers voor de eerste financiële ondersteuning en maar liefst 30 burgerhulpverleners op, die bereid zijn dit levensreddende apparaat locaal operationeel te maken.
"Een fantastisch eerste resultaat, een geweldige meevaller," aldus stichting voorzitter van Loo, die nu hoopvol inzet op niet één maar drie AED's: De eerste willen we installeren in basisschool Klavertje Vier, de tweede bij OTO Eys, en de derde bij het Agathahöfke in het dorpscentrum.
 
Wat was de reden voor zijn alarmerende noodoproep?
Van Loo, testingenieur bij een Heerlense displayfabrikant en bedrijfshulpverlener aldaar: "Eys is duidelijk aan het vergrijzen. Er is geen enkele hulpverlening meer en ons mooie dorp ligt ver verwijderd van alle ambulanceposten en van de dichtstbijzijnde AED's in de centra van Gulpen en Simpelveld. Zelfs de actieve EHBO-post van het Groene Kruis is opgeheven. De 70 procent hogere overlevingskans bij een aanrijdtijd van 6 minuten is hier bij lange na niet haalbaar. Dat moet veranderen."
Algemene instemming ook bij Stichtingssecretaris Hub Scheepers, die erop wijst dat een groot percentage van de aangemelde burgerhulpverleners al voor het bedienen van defibrillatoren zijn opgeleid: "Deze mensen worden straks via een ingenieus sms-alert systeem aangestuurd om op pad te gaan. We proberen in principe zo breed mogelijk mensen op te leiden en locaal operationeel te maken: huisvrouwen die overdag in Eys zijn, personen die in Eys werken, maar ook hulpverleners die 's avonds en 's nachts bereid zijn in noodgevallen actief te worden. Er heeft zich al een professionele opleidster uit Eys gemeld, die zelf certificaten mag uitschrijven en die opleidingen wil gaan verzorgen. De Vrouwenbond heeft zelf 10 leden voor het bedienen van een AED opgeleid."


Ga naar pagina  1 [2]

Nieuws Archief

Reanimatienetwerk Eys krijgt gestalte Eric Pasmans @ (13 aug : 13:50) (BRON: Gulp & Geul Journaal)
Eys Krijgt Netwerk Reanimatie Eric Pasmans @ (29 jul : 09:05) (BRON: Limburgs Dagblad - De Limburger)
Reanimatienetwerk Eys Eric Pasmans @ (29 jun : 08:30) (BRON: Weekblad Troef)