FAQ

 FAQ #3
Back to Categories    Print this FAQ   pdf
Wat houdt 'burgerhulpverlener' zijn eigenlijk in?
Een burgerhulpverlener is een omstander of inwoner die hulp verleent aan het slachtoffer. Hij of zij belt 112, reanimeert en/of defibrilleert. Hij blijft bij het slachtoffer tot ambulancezorgverleners het overnemen.
Views 1179 (Unique 743)