FAQ

 FAQ #21
Back to Categories    Print this FAQ   pdf
Hoe om te gaan met het "Geen reanimatie beleid"?
Aangezien dit een beladen punt is voor sommigen en er voor het gevoel soms geen eenduidige beslissing genomen kan worden, willen we deze vraag niet opnemen in de FAQ. Personen die vragen hebben over dit onderwerp kunnen met het bestuur contact opnemen
Views 964 (Unique 620)