FAQ

 FAQ #15
Back to Categories    Print this FAQ   pdf
Waarom moet tussen de defibrillaties van de AED doorgaan met hartmassage en beademing?
De AED zal na de analyse indien nodig de opdracht geven te defibrilleren. Na een defibrillatie zal de AED opdracht geven om de hartmassage en mond op mondbeademing te hervatten. Hierdoor voorziet u het hart en de hersenen van zuurstof en maakt u het hart weer gevoeliger voor defibrillatie.
Views 1107 (Unique 685)