FAQ

 FAQ #11
Back to Categories    Print this FAQ   pdf
Hoeveel tijd heb ik om te reageren als iemand een hartstilstand krijgt?
Slechts enkele minuten. Als er binnen 6 minuten gereanimeerd en gedefibrilleerd wordt zijn de kansen op overleven ongeveer 70%. Na deze 6 minuten daalt de overlevingskans snel. Iedere minuut dat er later wordt gedefibrilleerd neemt de overlevingskans met 10 tot 12 % af.
Views 1101 (Unique 703)